snørpe

snøre saman, klemme i hop; t.d. ei opning
Sjå også strotte.
Mange seier "snyrpe".

Du må 'kji snørpe ihóp sekkjen førr'ell eg hèv fengje nédí alt. Òlav snørper barre ihóp hòlí i sokkó sí.

Infinitiv
snørpe
Presens eintal
snørper
Presens fleirtal
snørpe
Preteritum eintal
snørpte
Preteritum fleirtal
snørpte
Perfektum eintal
snørpt
Imperativ eintal
snørp!
Imperativ fleirtal
snørpi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2010)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Gyro T. Homme / Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (17.10.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (15.04.2009)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (12.02.2012)
Id fra gammalt system:
2716
Intern kommentar:
uttrykk - snørpe i hop, ihopsnørpt