sumle (V)

ha høgdeskrekk
Sjå også sumlug'e (V) og sunle (H).

Da sumla så at da tóre alli út'å kanten å gló.

Infinitiv
sumle
Presens eintal
sumlar
Presens fleirtal
sumle
Preteritum eintal
sumla
Preteritum fleirtal
sumla
Perfektum eintal
sumla
Imperativ eintal
suml!
Imperativ fleirtal
sumli!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Knut K. Homme (2007)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Bjørgulv Holen
Registrert av:
Svein Jore (17.10.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (23.08.2006)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (10.10.2007)
Id fra gammalt system:
2678