lýstre

lystre, prøve å fange fisk med lystrejinn. Må gjerast i mørkret og med sterk lykt
Sjå også lýstrejinn, gåtte og på gåtten.

Infinitiv
lýstre
Presens eintal
lýstrar
Presens fleirtal
lýstre
Preteritum eintal
lýstra
Preteritum fleirtal
lýstra
Perfektum eintal
lýstra
Imperativ eintal
lýstr!
Imperativ fleirtal
lýstri!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (14.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (11.10.2005)
Id fra gammalt system:
2584