leite

1. sjå etter, prøve å finne
2. bruka i uttrykket leite på
Sjå også leite si og forleite si.

Infinitiv
leite
Presens eintal
leitar
Presens fleirtal
leite
Preteritum eintal
leita
Preteritum fleirtal
leita
Perfektum eintal
leit
Imperativ eintal
leit!
Imperativ fleirtal
leiti!
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (14.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (17.12.2005)
Id fra gammalt system:
2555