besne

verte friskare

Eg va' krímsjúk'e i a vike, men no hèv' eg besna.

Infinitiv
besne
Presens eintal
besnar
Presens fleirtal
besne
Preteritum eintal
besna
Preteritum fleirtal
besna
Perfektum eintal
besna
Imperativ eintal
besn!
Imperativ fleirtal
besni!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Kropp og helse (menneske)
Innlese av
Sigurd Brokke (2010)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Svein Jore (14.10.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (28.04.2010)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (23.05.2011)
Id fra gammalt system:
2516