flǿ

unormalt mykje vatn, flaum

Infinitiv
flǿ
Presens eintal
flǿr
Presens fleirtal
flǿ
Preteritum eintal
flǿdde
Preteritum fleirtal
flǿdde
Perfektum eintal
flǿtt
Ordklasse
Verb
Emne
Ver og føre
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (14.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
2480