fæsle

ha bandasje på sår

Infinitiv
fæsle
Presens eintal
fæslar
Presens fleirtal
fæsle
Preteritum eintal
fæsla
Preteritum fleirtal
fæsla
Perfektum eintal
fæsla
Imperativ eintal
fæsl!
Imperativ fleirtal
fæsli!
Ordklasse
Verb
Emne
Kropp og helse (menneske)
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (14.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
2471