búhag'e

1. ete opp resten av maten før ein reiser heim frå Støylen
2. gjere seg ferdig med eit arbeid (og rydde skikkeleg opp etter seg)

1. Itt mi búhaga, kunna mi mest'e var' for mette.
2. Nò hèv' eg plent búhaga ette meg!

Infinitiv
búhag'e
Presens eintal
búhagar
Presens fleirtal
búhage
Preteritum eintal
búhaga
Preteritum fleirtal
búhaga
Perfektum eintal
búhaga
Imperativ eintal
búhag!
Imperativ fleirtal
búhagji!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (12.10.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (03.10.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (03.10.2018)
Id fra gammalt system:
2458
Intern kommentar:
KKH: Dreng Å. Tveiten f. 1900: Når ein flyt heim frå støylen med buskapen. SB: 2 er etter BKR.