skreppe

rose, kyte

Gýrí skreppte av dei góe matæ mí. Inkji skreppi så fælt!

Infinitiv
skreppe
Presens eintal
skrepper
Presens fleirtal
skreppe
Preteritum eintal
skreppte
Preteritum fleirtal
skreppte
Perfektum eintal
skreppt
Imperativ eintal
skrepp!
Imperativ fleirtal
skreppi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Gunhild Espetveit (2015)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Sigurd Brokke
Registrert av:
Svein Jore (10.10.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (20.04.2015)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (09.05.2018)
Id fra gammalt system:
2423
Intern kommentar:
SB frå KJH, Hybygg-soga, "Verbum å substantivisk syllske" nr 200, rosæ / ros / rosing, skreppæ: Rosæ æ å tale væl om eit. Rose æ au å måle i rosu. Skreppe æ helst'e å tale sovorne ord som småbonn like, det æ sjella det vare bruka om vaksne. Vårkunne æ a slags smigr mot dyr. Skreppe æ a substantiv som æ ein slags Sætisdals-ransel.