skramlére

rik fargebruk ved saum

Sigríd skramléra ti' brúsdúkjen min mæ mykji løyesaum'e.

Infinitiv
skramlére
Presens eintal
skramlérar
Presens fleirtal
skramlére
Preteritum eintal
skramléra
Preteritum fleirtal
skramléra
Perfektum eintal
skramléra
Imperativ eintal
skramlér!
Imperativ fleirtal
skramléri!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Bøying
Lint verb
Emne
Ord med utanlandsk opphav
Innlese av
Knut K. Homme (2011)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (29.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (01.12.2010)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (19.04.2012)
Id fra gammalt system:
2154
Dialekt døme (for lydfil)
Vallemål