baldére

bråke, ståke, sjaue med mangt

Èlí va' fæl ti' baldére, men fekk gjårt líti.

Infinitiv
baldére
Presens eintal
baldérar
Presens fleirtal
baldére
Preteritum eintal
baldéra
Preteritum fleirtal
baldéra
Perfektum eintal
baldéra
Imperativ eintal
baldér!
Imperativ fleirtal
baldéri!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Ord med utanlandsk opphav
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Svein Jore (29.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (11.01.2014)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (11.01.2014)
Id fra gammalt system:
2147