bigange seg

overleve, kome seg etter sjukdom (om dyr)

Det sér út ti' at hesten bigjeng'e seg.

Infinitiv
bigange seg
Presens eintal
bigjeng'e seg
Presens fleirtal
bigange sikkå
Preteritum eintal
bigjekk seg
Preteritum fleirtal
bigjinge sikkå
Perfektum eintal
bigjengje seg
Perfektum fleirtal
bigjengje sikkå
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Sterkt verb
Emne
Ord med utanlandsk opphav
Innlese av
Knut K. Homme (2013)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Svein Jore (29.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (25.03.2013)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (25.11.2013)
Id fra gammalt system:
2143
Intern kommentar:
KKH: Berre om dyr? "Skotet gjekk av, og kameraten fekk kula i bringa. Dei reiste på sjukehuset, men han bigjekk seg".