kjeske

ha lyst på
Sjå også kjeskjen.

Infinitiv
kjeske
Presens eintal
kjeskar
Presens fleirtal
kjeske
Preteritum eintal
kjeska
Preteritum fleirtal
kjeska
Perfektum eintal
kjeska
Imperativ eintal
kjesk!
Imperativ fleirtal
kjeskji!
Ordklasse
Verb
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (28.09.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (07.12.2010)
Id fra gammalt system:
2129