kjeimeslå

svingslag

Der va' an drykkjebassi som kjeimesló så fælt, men 'an trefte alli nòken.

Infinitiv
kjeimeslå
Presens eintal
kjeimeslær
Presens fleirtal
kjeimeslå
Preteritum eintal
kjeimesló
Preteritum fleirtal
kjeimeslóge
Perfektum eintal
kjeimeslègje
Imperativ eintal
kjeimeslå!
Imperativ fleirtal
kjeimeslåi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2010)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa w_footnote_wordVerb_3

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (28.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (17.12.2008)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (20.04.2009)
Id fra gammalt system:
2109
Dialekt døme (for lydfil)
Vallemål