skalle seg

slå seg i hovudet (td når ein stangar hovudet øvst i døropninga)

'An kan feste bobleplast så inkji fókk skalle sikkå i låge dynnekarma.

Infinitiv
skalle seg
Presens eintal
skallar seg
Presens fleirtal
skalle sikkå
Preteritum eintal
skalla seg
Preteritum fleirtal
skalla sikkå
Perfektum eintal
skalla seg
Perfektum fleirtal
skalla sikkå
Imperativ eintal
skall deg!
Imperativ fleirtal
skalli dikkå!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Gunhild Espetveit (2015)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Svein Jore (28.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (15.04.2015)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (15.04.2015)
Id fra gammalt system:
2074