skunke

1. felle imellom, tilpasse imellom
2. sluntre unna

Infinitiv
skunke
Presens eintal
skunkar
Presens fleirtal
skunke
Preteritum eintal
skunka
Preteritum fleirtal
skunka
Perfektum eintal
skunka
Imperativ eintal
skunk!
Imperativ fleirtal
skunkji!
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.09.2004)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (25.04.2013)
Id fra gammalt system:
1975
Intern kommentar:
Tyding 2; OJR. å skunke unda