steivne

stogge, verte verande
Sjå også verbet tǿvre.
Sjå også steivre.

Tóne æ så úfrédelèg, 'u kan alli steivne. Vi' du 'kji steivne a bil? Tårål tikjest inkji kunne steivne heimi.

Infinitiv
steivne
Presens eintal
steivnar
Presens fleirtal
steivne
Preteritum eintal
steivna
Preteritum fleirtal
steivna
Perfektum eintal
steivna
Imperativ eintal
steivn!
Imperativ fleirtal
steivni!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2007)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Svein Jore (24.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (06.12.2006)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (01.05.2011)
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (17.11.2021)
Id fra gammalt system:
1836
Intern kommentar:
SJ: Bygdesogeskifter side 267 3. siste linje: støyva.
Dialekt døme (for lydfil)
Vallemål