ekse

plukke kornaks i åkeren i skurden

Det va' jamnaste kånun å bonní som eksti.

Infinitiv
ekse
Presens eintal
ekser
Presens fleirtal
ekse
Preteritum eintal
ekste
Preteritum fleirtal
ekste
Perfektum eintal
ekst
Imperativ eintal
eks!
Imperativ fleirtal
eksi!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.09.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (16.03.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (16.03.2005)
Id fra gammalt system:
1628