flaukse

renne ikring, vere ustadig

Infinitiv
flaukse
Presens eintal
flauksar
Presens fleirtal
flaukse
Preteritum eintal
flauksa
Preteritum fleirtal
flauksa
Perfektum eintal
flauksa
Imperativ eintal
flauks!
Imperativ fleirtal
flauksi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Bergit Kjetilsdotter Rike
Registrert av:
Sigurd Brokke (01.12.2018)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (01.12.2018)
Id fra gammalt system:
15662