skarknast

verte mager (om fisk)
Sjå også skark'e.

Infinitiv
skarknast
Presens eintal
skarknest
Presens fleirtal
skarknast
Preteritum eintal
skarknast
Preteritum fleirtal
skarknast
Perfektum eintal
skarknast
Imperativ eintal
skarknast!
Imperativ fleirtal
skarknast!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Bergit Kjetilsdotter Rike
Registrert av:
Sigurd Brokke (20.10.2018)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (20.10.2018)
Id fra gammalt system:
15591