trenske

vere fysisk utmatta (slite langvarig, streve, vere utmatta etter td lang heietur)

Gònil trenska å bar høysbýran, dag'e ette dag'e, ti' 'u ha' alt høytti inni.

Infinitiv
trenske
Presens eintal
trenskar
Presens fleirtal
trenske
Preteritum eintal
trenska
Preteritum fleirtal
trenska
Perfektum eintal
trenska
Imperativ eintal
trensk!
Imperativ fleirtal
trenskji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2022)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Kjelde (fritekst):
Eivind Sigurdson Berg (f.1892)
Registrert av:
Sigurd Brokke (27.09.2018)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (10.10.2018)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (10.10.2018)
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (11.06.2022)
Id fra gammalt system:
15572