avfærast

verte svekka pga alderdom (dårlegare helse og eventuelt økonomi)

Infinitiv
avfærast
Presens eintal
avfærest
Presens fleirtal
avfærast
Preteritum eintal
avfærast
Preteritum fleirtal
avfærast
Perfektum eintal
avfærast
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Kropp og helse (menneske)
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (20.05.2018)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
15498