greie skull

løyse ut gjeld

Uttrykk
greie skull
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Torleiv B. Åkre (1880-1972)
Registrert av:
Sigurd Brokke (22.04.2018)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
15394
Ukjent ord, sikker kjelde
Intern kommentar:
SB: Døme Taddeiv Åkre: Adde skuldsmenna vorte inkji greidde.