flykse

kome dalande (om snøfnugg)

Infinitiv
flykse
Presens eintal
flyksar
Presens fleirtal
flykse
Preteritum eintal
flyksa
Preteritum fleirtal
flyksa
Perfektum eintal
flyksa
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Ver og føre
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut Jonson Heddi
Registrert av:
Sigurd Brokke (14.04.2018)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (10.05.2018)
Id fra gammalt system:
15353
Ukjent ord, sikker kjelde
Intern kommentar:
SB frå KJH, Hybygg-soga, "Verbum å adjektivisk syllske" nr 212, drive (at sne) / snjolegt: Snjóren drivæ, det snjoar, det fykklar, det flyksar. Driv, snjoing, fykl, flyksing.