glåpe etti

leggje merke til, føretrekkje, leite etter

Uttrykk
glåpe etti
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (17.03.2018)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
15123