matbórde

bere fram mat på bordet

Infinitiv
matbórde
Presens eintal
matbórdar
Presens fleirtal
matbórde
Preteritum eintal
matbórda
Preteritum fleirtal
matbórda
Perfektum eintal
matbórda
Imperativ eintal
matbórd!
Imperativ fleirtal
matbórdi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Mat og drikke
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Bergit Kjetilsdotter Rike
Registrert av:
Sigurd Brokke (04.01.2018)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
14903
Ukjent ord, sikker kjelde