knípast

krangle om pris (gjerne om småpengar)

Da kníptest lengji om prísen lengji førr'ell da kóme ti'.

Infinitiv
knípast
Presens fleirtal
knípast
Preteritum fleirtal
kníptest
Perfektum fleirtal
knípst
Imperativ fleirtal
knípast!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (07.10.2017)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
14810
Ukjent ord, sikker kjelde