kleisse

søle

Infinitiv
kleisse
Presens eintal
kleissar
Presens fleirtal
kleisse
Preteritum eintal
kleissa
Preteritum fleirtal
kleissa
Perfektum eintal
kleissa
Imperativ eintal
kleiss!
Imperativ fleirtal
kleissi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (21.09.2017)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
14790