fæle

1. ottast
2. undrast

1. Eg fæla for 'ó Bóa då 'an reiste ti' sjǿs.
2. Det va' snér eg fælti då eg såg ko mørkt det va'.
"Ko tí va' det?" "Ja, eg fæler, va' det 'kji i fjår?"

Infinitiv
fæle
Presens eintal
fælar / fæler
Presens fleirtal
fæle
Preteritum eintal
fæla / fælte
Preteritum fleirtal
fæla / fælte
Perfektum eintal
fæla / fælt
Imperativ eintal
fæl!
Imperativ fleirtal
fæli!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Jon Kjelleberg (2017)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (08.03.2017)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (08.03.2017)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (16.01.2019)
Id fra gammalt system:
14620
Intern kommentar:
2. Forklåring og døme: BKR.