dumle

sløse, skusle bort

Infinitiv
dumle
Presens eintal
dumlar
Presens fleirtal
dumle
Preteritum eintal
dumla
Preteritum fleirtal
dumla
Perfektum eintal
dumla
Imperativ eintal
duml!
Imperativ fleirtal
dumli!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Gunhild Espetveit
Kjelde (fritekst):
Sigurd Brokke
Registrert av:
Sigurd Brokke (04.03.2017)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
14614