dumle

sløse, skusle bort

Bjynn dumla fælt å greidde alli å leggje si opp pæninge.

Infinitiv
dumle
Presens eintal
dumlar
Presens fleirtal
dumle
Preteritum eintal
dumla
Preteritum fleirtal
dumla
Perfektum eintal
dumla
Perfektum fleirtal
dumla
Imperativ eintal
duml!
Imperativ fleirtal
dumli!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Knut K. Homme (2022)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Gunhild Espetveit
Kjelde (fritekst):
Sigurd Brokke
Registrert av:
Sigurd Brokke (04.03.2017)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (16.06.2021)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (15.10.2022)
Id fra gammalt system:
14614