traktéle

1. servere rikeleg med mat
2. behandle stygt, øydeleggje (td i slagsmål)

Infinitiv
traktéle
Presens eintal
traktélar
Presens fleirtal
traktéle
Preteritum eintal
traktéla
Preteritum fleirtal
traktéla
Perfektum eintal
traktéla
Imperativ eintal
traktél!
Imperativ fleirtal
traktéli!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Mat og drikke , Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (02.02.2017)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (02.02.2017)
Id fra gammalt system:
14567