løyesaume

saume dekorativt på td bunad

Infinitiv
løyesaume
Presens eintal
løyesaumar
Presens fleirtal
løyesaume
Preteritum eintal
løyesauma
Preteritum fleirtal
løyesauma
Perfektum eintal
løyesauma
Imperativ eintal
løyesaum!
Imperativ fleirtal
løyesaumi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Klede og sko
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (19.11.2016)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
14427