snyrte

aldri kome tilbake

'An snyrt'e alli dèr mei. 'U snort alli dèr seinare.

Infinitiv
snyrte
Presens eintal
snyrte
Presens fleirtal
snyrte
Preteritum eintal
snort
Preteritum fleirtal
snurte
Perfektum eintal
snurt
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Styrer dativ
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Liv Helga Brokke (2010)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (17.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (13.02.2006)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (26.11.2009)
Id fra gammalt system:
1411