avskjeldre

teikne (td andlet eller person)

Infinitiv
avskjeldre
Presens eintal
avskjeldrar
Presens fleirtal
avskjeldre
Preteritum eintal
avskjeldra
Preteritum fleirtal
avskjeldra
Perfektum eintal
avskjeldra
Imperativ eintal
avskjeldr!
Imperativ fleirtal
avskjeldri!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid , Leik og fritid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (28.05.2016)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (28.05.2016)
Id fra gammalt system:
14109