rundfare

saumfare

Infinitiv
rundfare
Presens eintal
rundfèr'e
Presens fleirtal
rundfare
Preteritum eintal
rundfór
Preteritum fleirtal
rundfór
Perfektum eintal
rundfare
Imperativ eintal
rundfar!
Imperativ fleirtal
rundfari!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa w_footnote_wordVerb_3

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Magnus Breilid skriv om Jon Løyland (1867-1975)
Registrert av:
Sigurd Brokke (21.05.2016)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (21.05.2016)
Id fra gammalt system:
14089
Intern kommentar:
Frå Agder i segn og soge 5 (om Jon Løyland)