hýast

vekse ut att (om hår eller ull på dyr)

Infinitiv
hýast
Presens eintal
hýest
Presens fleirtal
hýast
Preteritum eintal
hýddest
Preteritum fleirtal
hýddest
Perfektum eintal
hýdst
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (19.05.2016)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
14072