i same skòrinn

ikkje kome lenger, vere på same staden som før (har prøva, men utan verknad)

Uttrykk
i same skòrinn
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (19.05.2016)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (19.05.2016)
Id fra gammalt system:
14068