hogge inn'å annas

hogge tømmer over bytelina

Uttrykk
hogge inn'å annas
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Jon Kjelleberg
Registrert av:
Sigurd Brokke (28.04.2016)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
14039