hogge for langt

hogge tømmer over bytelina

Uttrykk
hogge for langt
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (28.04.2016)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (28.04.2016)
Id fra gammalt system:
14038