bladre

tale fort og utydeleg

'An bladra å tala så eg skjø̀na 'kji ko 'an sai.

Infinitiv
bladre
Presens eintal
bladrar
Presens fleirtal
bladre
Preteritum eintal
bladra
Preteritum fleirtal
bladra
Perfektum eintal
bladra
Imperativ eintal
bladr!
Imperativ fleirtal
bladri!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Sigurd Brokke (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Svein Jore (17.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (08.02.2006)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (30.10.2012)
Id fra gammalt system:
1382
Dialekt døme (for lydfil)
Hylestadmål