studre

gje husdyra mat

Èg plage studre i sjautí'inn om mǿnó, å i sekstí'inn om kveldó.

Infinitiv
studre
Presens eintal
studrar
Presens fleirtal
studre
Preteritum eintal
studra
Preteritum fleirtal
studra
Perfektum eintal
studra
Imperativ eintal
studr!
Imperativ fleirtal
studri!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Styrer dativ
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Arbeid
Innlese av
Knut K. Homme (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (17.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (13.02.2006)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (03.11.2012)
Id fra gammalt system:
1364