svongebǿte

setje inn ein skinnlapp med ull der dei snaue svongane har vore (når ein gjer ferdig ei fydde)

Fysst an svongebǿter, brúkar an mjúke reima mæ udd.

Infinitiv
svongebǿte
Presens eintal
svongebǿter
Presens fleirtal
svongebǿte
Preteritum eintal
svongebǿtte
Preteritum fleirtal
svongebǿtte
Perfektum eintal
svongebǿtt
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Arbeid
Innlese av
Gunhild Espetveit (2016)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (21.01.2016)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (27.01.2016)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (13.07.2016)
Id fra gammalt system:
13613
Ukjent ord, sikker kjelde
Intern kommentar:
under sauming av fydda laut ein byte ut den hårlause skinnleppen frå svongen på fyddingane med ein tilsvarande skinnlapp, men med ulla på