drage

1. tråkle
2. dra

Infinitiv
drage
Presens eintal
drèg'e
Presens fleirtal
drage
Preteritum eintal
dróg
Preteritum fleirtal
dróge
Perfektum eintal
drègje
Imperativ eintal
drag!
Imperativ fleirtal
dragji!
Registrerings­grunn
Annleis bruk / tyding
Ordklasse
Verb
Emne
Klede og sko , Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Bergit Kjetilsdotter Rike
Registrert av:
Sigurd Brokke (07.01.2016)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (07.01.2016)
Id fra gammalt system:
13541