masére

marsjere

Infinitiv
masére
Presens eintal
masérar
Presens fleirtal
masére
Preteritum eintal
maséra
Preteritum fleirtal
maséra
Perfektum eintal
maséra
Imperativ eintal
masér!
Imperativ fleirtal
maséri!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Bergit Kjetilsdotter Rike
Registrert av:
Sigurd Brokke (14.11.2015)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
13463