lessne

verte lettare

Infinitiv
lessne
Presens eintal
lessnar
Presens fleirtal
lessne
Preteritum eintal
lessna
Preteritum fleirtal
lessna
Perfektum eintal
lessna
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Tal, mål og vekt
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Bergit Kjetilsdotter Rike
Registrert av:
Sigurd Brokke (29.10.2015)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
13414