súedrage

jamne og tilpasse stokkar i ein lafta bygning

Infinitiv
súedrage
Presens eintal
súedrèg'e
Presens fleirtal
súedrage
Preteritum eintal
súedróg
Preteritum fleirtal
súedróge
Perfektum eintal
súedrègje
Imperativ eintal
súedrag!
Imperativ fleirtal
súedragji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Hus , Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (17.10.2015)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (17.10.2015)
Id fra gammalt system:
13350