snjóvanne

halde buskapen borte frå ein teig (frå snøen forsvinn og fram mot slåtten)

Førr'e va' det vanleg å snjóvanne.

Infinitiv
snjóvanne
Presens eintal
snjóvannar
Presens fleirtal
snjóvanne
Preteritum eintal
snjóvanna
Preteritum fleirtal
snjóvanna
Perfektum eintal
snjóvanna
Imperativ eintal
snjóvann!
Imperativ fleirtal
snjóvanni!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Dyr
Innlese av
Ingebjørg Helle Nesheim (2015)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (19.09.2015)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (07.10.2015)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (07.10.2015)
Id fra gammalt system:
13281