kjesle (H)

katten kjeslar
Sjå også yngje.

Infinitiv
kjesle
Presens eintal
kjeslar
Presens fleirtal
kjesle
Preteritum eintal
kjesla
Preteritum fleirtal
kjesla
Perfektum eintal
kjesla
Ordklasse
Verb
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.09.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (25.10.2005)
Id fra gammalt system:
1328
Intern kommentar:
SJ kva gjer hunden, reven m.fl. i Hylestad? Yngje som i Valle?