lòke seg inni

stengje døra innanfrå med lòke

'U lòka seg inni i taddâ så inkji sauin klemde seg mót húrinn å sluppe út.

Uttrykk
lòke seg inni
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
Innlese av
Gunhild Espetveit (2016)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Torjus Nomeland (Kleivinn)
Registrert av:
Sigurd Brokke (23.08.2015)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (23.09.2015)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (09.07.2016)
Id fra gammalt system:
13075
Intern kommentar:
SB: Ord frå romanen "Miskunnætti", av Torjus J. Nomeland (f. 1913). Knut K. Homme laga sommaren 2015 ei liste over alle uregistrerte dialektord han fann i denne romanen. Med "uregistrert" meinest at ordet til då ikkje var å finne i ordlista til www.vallemal.no. Notat: Stengje døra utanfrå.