muskast

rotne, morkne, verte laus ved

Infinitiv
muskast
Presens eintal
muskest
Presens fleirtal
muskast
Preteritum eintal
muskast
Preteritum fleirtal
muskast
Perfektum eintal
muskast
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (11.07.2015)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (03.01.2018)
Id fra gammalt system:
12927
Intern kommentar:
SB: KKH trur "musknast" kan vere ein variant, men han er noko usikker. Gruppa kjenner ikkje så mykje til denne forma.